I om, you om, we om
I om, you om, we om
I walk to the right
I see moonlight
I walk to the left
I see you
I walk to the right
I feel sunshine
I walk the left
I feel you
I om, you om, we om
I om, you om, we om
I walk to the right
I watch leaves falling
I walk to the left
I watch you
I walk to the right
I hear birds calling
I walk to the left
I hear you
I om, you om, we om
I om, you om, we om